Total Pageviews

Wednesday, 29 June 2011

Maksud B.42 di bawah Kementerian Kesihatan. Butiran 010300

Saya mohon dalam butiran ini peruntukan RM1,009,000 untuk emolumen pegawai
perubatan pelbagai gred dan skim pada tahun 2011. Saya mohon Yang Berhormat Menteri cuba
semak angka ini kerana angka ini terlalu besar untuk keseluruhan pegawai perubatan dalam kementerian lebih kurang 11,404. Emolumen tambahan ini merupakan purata setiap pegawai
perubatan RM88,000 dalam setahun. Ini bermakna tambahan RM7,300 setiap bulan untuk setiap
pegawai perubatan.

catatan :
betapa byk nyer pertambahan gaji bagi seorang pegawai perubatan....
PT mintak naik 5% dari jumlah tambahan tak layan pulak...
Pelik tapi Benar....

1 comment:

 1. Menteri Kesihatan [Dato’ Seri Liow Tiong Lai]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya
  ingin menjawab Yang Berhormat Gopeng dan juga beberapa orang Ahli Yang Berhormat yang
  menyentuh tentang peruntukan RM1.37 bilion untuk emolumen.
  Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, jumlah keperluan – Saya hendak maklumkan
  kepada semua, peruntukan asal untuk pembayaran emolumen Kementerian Kesihatan Malaysia
  pada tahun 2011 adalah sebanyak RM6.462 bilion. Walau bagaimanapun, jumlah keperluan bagi
  bayaran emolumen tahun 2011 adalah sebanyak RM7.471 bilion iaitu merangkumi pembayaran
  emolumen sebenar sebanyak RM7.094 bilion. Itu bermakna tahun ini emolumennya yang
  diberikan dalam peruntukan awal adalah kurang daripada yang sebenarnya. Tahun lalu 2010,
  kita dapat RM6.9 bilion untuk emolumen tetapi untuk tahun ini, ia beri RM6.4 bilion. Memang
  kurang, daripada asal sudah kurang. Oleh itu, ini adalah tambahan.
  Daripada itu, RM377 juta adalah bagi pelaksanaan pembangunan laluan kerjaya pegawai
  perubatan iaitu apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan time based
  promotion untuk semua pakar dan doktor-doktor yang berkhidmat melebihi 12 tahun, yang pakar
  sembilan tahun, semua naik pada UD54. So, semua ini memberikan jumlah RM377 juta.
  Dato’ Seri Liow Tiong Lai: Pada tahun 2011...
  Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: [Bangun]
  Dato’ Seri Liow Tiong Lai: Saya habiskan ini dahulu. Sebanyak 6,608 orang pegawai
  akan terlibat dalam urusan kenaikan pangkat melalui pembangunan laluan kerjaya tersebut, the
  UD54 itu. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 4,996 orang adalah pegawai perubatan, 1,095
  orang pegawai farmasi dan 517 orang pegawai pergigian. Itu adalah untuk RM377 juta. Ya, Yang
  Berhormat.

  ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.