Total Pageviews

Tuesday, 5 July 2011

Pembaziran Duit Rakyat Melalui Kemudahan Yang Disediakan Oleh Kerajaan Kepada Kumpulan Pengurusan Dan Profesional

Petikan ini diambil dari Hansard Parlimen DN-04072011 dari Ucapan Timbalan Menteri Pelajaran 1.

Datuk Dr. Wee Ka Siong: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, sepertimana yang dalam
mukadimah saya tadi mengatakan bahawa kajian dibuat ketika itu. Akan tetapi terdapat
pengumuman oleh matan Perdana Menteri yang menaikkan gaji dan allowance pada tahun 2010.
Sebagai contoh, COLA kalau dahulunya sebelum tahun 2007 memang tidak ada. Di kawasan
bandar RM300, RM200, dan RM100. Tambahan pula, imbuhan tetap perumahan ditambah.
Sebagai contoh kalau dahulunya pegawai hanya menerima RM165, kini untuk DG41
RM250. Kalau DG44 ialah RM400, DG48 ialah RM550 dan yang berikutnya DG52 dan DG54
ialah masing-masing RM600 dan RM700
. Ini menampakkan bahawa kalau mereka hendak sewa
di tempat, di kampung-kampung kawasan pedalaman mungkin sewanya hanya RM200 dan guru
pandai membuat perhitungan. Kalau dapat jimat RM500, kenapa hendak duduk di kuarters
? Oleh
sebab itulah saya rasa dari segi kajian dasar, bagaimana pemotongan ITP dan 50 peratus COLA
itu dapat disemak semula. Ini tertakluk kepada agensi pusat untuk memutuskannya.


Catatan :
Berdasarkan kepada petikan diatas adalah amat jelas sekali kebanyakkan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada Kumpulan Pengurusan & Professional ini adalah telah berlebihan sama sekali. Jika kita bandingkan dengan Kumpulan Sokongan, elaun COLA hanya untuk bayar duit minyak. Tetapi tetap tidak mencukupi sedangkan kumpulan Pengurusan & Professional juga dapat COLA dan dapat claim tuntutan hitungan batu. Setiap batu dibayar sebanyak RM0.60 bagi tiap-tiap kilometer. Dengan dibekalkan elaun COLA dan Elaun hitungan batu itu, maka perjalanan mereka sebenarnya menguntungkan. Kalau nak kira duit tayar, road tax, insurans dan sebagainya saya rasa masih ada lebihan dan keuntungan. Malah duit elaun sahaja melebihi keperluan asas. Duit gaji pokok tidak perlu disentuh dan boleh disimpan kecuali pegawai yang mengamalkan hidup mewah, materialistik. Mementingkan kemahuan dari keperluan.

Mengenai ITP pula jelas kerajaan memberi kemudahan yang banyak dengan anggaran kerajaan sewa rumah diantara 250 hingga 700. Sedangkan pada masa yang sama kerajaan hanya memberikan kumpulan sokongan jauh lebih rendah (RM180.00) dari harga sewa rumah semasa. Bantuan yang mereka terima ini adalah berlebihan. Mereka boleh menyewa rumah yang murah kalau mereka mahu dan mendapat lebihan dari bantuan yang disediakan. Tetapi bagi kita kumpulan sokongan, kita perlu menambah pula. Sudahlah gaji yang diberikan tidak sebanyak mana, duit minyak melalui Elaun COLA yang diberikan masih tidak mencukupi bagi menampung kos perjalanan bertugas, Imbuhan Tetap Perumahan Pun tidak mampu menampung bagi membiayai sewa rumah di zaman sekarang. Jadi dimana letaknya PERIKEMANUSIAAN?

Berbalik kepada Isu yang dibahaskan oleh Menteri di Dewan Negara itu, saya mengusulkan kepada CEUPACS supaya dikaji relevan elaun khas yang diberikan kepada kakitangan kumpulan sokongan sewajarnya dikaji balik supaya lebih relevan dengan keadaan semasa. Kemudahan yang diberikan kepada Kumpulan Pengurusan & Profesional membuktikan bahawa pada masa ini KERAJAAN MALAYSIA seolah-olah melaksanakan HUKUM YANG KAYA BERTAMBAH KAYA (Elaun diberikan telah berlebihan dari keperluan. Lebihan tadi boleh dijadikan aset untuk menambah harta) YANG MISKIN BERTAMBAH MISKIN (Elaun diberikan tidak mencukupi tidak ada lebihan malah terpaksa berhutang bagi membeli aset, menjadikan baki bulanan menjadi negatif).

Sehubungan dengan itu, adalah wajar perkara ini dibahaskan oleh CUEPACS,

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.