Total Pageviews

Friday, 15 July 2011

Cadangan Mengadakan Kursus / Bengkel Kesatuan Pembantu Tadbir.

Sasaran : Kumpulan PT yang belum mendaftar sebagai ahli.
Tempat : Mengikut PTJ dan daerah masing-masing.
Masa : Hari bekerja (8.00 pagi - 5.00 petang)
Objektif : Menyedarkan kumpulan ini tentang kepentingan berkesatuan.
Tajuk Kursus : Hala Tuju Pembantu Tadbir Dalam Perkhidmatan Awam.

Merujuk kepada perkara diatas, saya dengan ini mencadangkan kepada kesatuan pt cawangan perak untuk mengadakan satu kursus seperti diatas. Kumpulan yang disasarkan adalah terdiri daripada mereka yang belum menjadi ahli kesatuan. AJK mengikut PTJ perlu terlibat dalam mengurus peserta-peserta yang terlibat. Tenaga penceramah pula terdiri dari wakil-wakil kesatuan.

Tempat yang sesuai utk mengadakan bengkel ini adalah mengikut PTJ. Ini kerana kita amat faham sesetengah PT sukar untuk keluar dari kawasan tempat kerja terutama dikalangan wanita yang mempunyai komitment tinggi di pejabat mahupun di  rumah. Hakikatnya, mereka ini memang begitu payah untuk hadir kursus jika dibuat diluar daerah. Mengadakan kursus sehari ditempat bertugas boleh menyelesaikan masalah ini. Jika buat di Hospital Slim River contohnya, boleh melibatkan PT dari seluruh daerah batang padang. Bagi kawasan utara pula, dicadangkan supaya diadakan di Hospital Taiping. Disebelah kerian pula boleh diadakan di Hospital Parit Buntar. Bagi kawasan Ipoh, boleh dibuat di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Untuk kawasan kampar dan sekitar batu gajah hingga ke Kampar, boleh dibuat di Hospital Batu Gajah. Bagi kawasan PKD hilir perak, Hospital Teluk Intan merupakan lokasi strategi. Manakala PKD Hulu Perak boleh dibuat di Hospital Gerik.

Objektif utama kursus ini adalah menambah bilangan ahli. Oleh itu modul yang perlu diisi dalam kursus ini adalah penerangan tentang peranan sebenar kesatuan sekerja dan fungsinya. Selain itu, untuk mendapatkan peruntukkan Latihan Dalam Perkhidmatan, boleh diselitkan dengan modul perlaksanaan HRMIS dalam Perkhidmatan Awam. Modul HRMIS ini boleh dijadikan modal kerana semua PT akan menggunakan sistem ini. Kita juga boleh menyediakan tenaga penceramah dari kalangan PT sendiri iaitu Pakar HRMIS di JKN, En. Zainal. Maka disini kita dapat menerangkan fungsi HRMIS, cara penggunaan aplikasi dan sebagainya disamping menyelitkan modul penerangan kepada kesatuan.

Untuk budget pula, selain peruntukan dari jabatan masing-masing, kita boleh dapatkan dari sumber-sumber kontraktor dimana kontraktor yang selalu berurusan dengan PT stor atau kewangan adalah sasaran kita. Sumbangan kontraktor itu hendaklah diatur oleh PT yang terlibat, tetapi sumbangan terus kepada Bendahari Kesatuan. Perkara ini boleh dilaksanakan berdasarkan Seksyen 50A. Kutipan dana dan wang : Tiada kesatuan sekerja boleh memasuki mana-mana perjanjian dengan mana-mana orang dengan mana orang sedemikian mengaku janji untuk mendapat dana atau mengutip wang bagi atau mewakili kesatuan sekerja melainkan dengan kelulusan awal secara bertulis dari Ketua Pengarah dan tertakluk kepada syarat-syarat sedemikian yang boleh dikenakan olehnya.

Berdasarkan seksyen ini, kita boleh mendapatkan sumbangan dengan mendapatkan kelulusan secara bertulis dari Pengarah JHEKS. Kesatuan juga bukan agen yang berurusan dengan kontraktor terbabit. Maka tidak ada kena mengena dengan kontraktor terbabit dan tidak ada apa-apa perjanjian, urusan perniagaan atau apa-apa kepentingan diantara kesatuan dan kontraktor atau kepentingan kedua-duanya.

Oleh yang demikian, saya selaku ahli kesatuan mencadangkan perkara ini kepada Presiden untuk dipertimbangkan.

Sekian, terima kasih.
Roshidi Bin Ahmad Ismail
Penolong Setiausaha KEPTAKES Cawangan Perak.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.