Total Pageviews

Monday, 4 July 2011

Merungkai Akta Majlis Perundingan Gaji Negara

Di dewan rakyat pada 30 jun yang lepas perbahasan mengenai akta ini amat panas sekali. Pihak kerajaan mempertahankan akta ini tanpa sebarang pindaan manakala pihak pembangkang pula mahukan satu ketetapan dibuat terus mengenai gaji minimum tanpa merujuk kepada majlis perundingan gaji negara setelah beberapa siri kajian serta makmal melalui konsultan yang dilantik oleh kerajaan. Selama 3 hari saya telah mengkaji hansard parlimen. Di sebalik pertikaian kerajaan dan pembangkang, ada beberapa isu rasional yang dikemukakan dalam perbahasan itu wajar diberi perhatian.

Untuk makluman pembaca, akta seperti ini sebenarnya telah wujud semenjak tahun 1947. Dari pada akta inilah maka lahirnya Elaun yang dinamakan COLA. Tujuan COLA adalah untuk membantu pekerja dalam porverty fight. Dalam perbahasan ini amat jelas bahawa pertikaian yang akan timbul adalah antara majikan dan pekerja. Majikan ingin untung besar dan pekerja ingin gaji besar. Jika diletakkan gaji minimum maka majikan terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi. Sedangkan pada masa yang sama kualiti kerja oleh pekerja sama sahaja. Maka jelaslah disini bahawa betapa pekerja atau saya lebih suka memanggil perlaksana itu sebenarnya memainkan peranan yang amat penting sekali dalam sesuatu tugas kerja dan memberi keuntungan kepada majikan.

Rang undang-undang ini dijangka akan memberi impak kepada tangga gaji bagi jawatan-jawatan seperti pekerja rendah awam dan pembantu am pejabat, pembantu perawatan kesihatan dan tukang kebun. Ini kerana jawatan-jawatan ini pada gaji permulaan mereka adalah dibawah paras kemiskinan. Takrifan gaji yang dimaksudkan dalam akta ini iaitu gaji pokok memberi gambaran bahawa golongan ini bakal mendapat perubahan dalam matriks gaji. Kerajaan walaubagaimanapun terpaksa mengkaji semula lain-lain jawatan memandangkan selepas perubahan dibuat bagi jawatan yang rendah, maka tidak ada lagi jurang perbezaan diantara Pembantu Am Pejabat dan Pembantu Tadbir. Ini kerana gaji hampir serupa namun hanya tugas yang berbeza. Begitu juga Pembantu Perawatan Kesihatan dan Tukang Masak. Inilah masalah yang sebenarnya dihadapi oleh kerajaan dalam melaksanakan akta ini.

Melalui majlis ini, kerajaan akan melantik beberapa ahli yang terdiri dari pihak kesatuan sekerja, pihak majikan dan pakar-pakar ekonomi, teknikal dan pelbagai pakar yang terlibat. Perlantikan ahli ini dibuat berdasarkan syor dari kesatuan majikan dan sekerja. Majlis ini ditubuhkan bagi membuat kajian mengenai jumlah amaun yang sesuai sebagai gaji lantai bagi setiap 2 tahun. Jadi tujuan Majlis ini adalah menetapkan kadar gaji mengikut kesesuian dari segi ekonomi, teknikal, politik dan pelbagai lagi. Jadi tidak mustahil berlaku dalam keadaan ekonomi baik, maka gaji minima akan berada diatas paras kemiskinan begitu juga sebaliknya. . Namun demikian, Menteri Sumber Manusia telah memberi jaminan bahawa Majlis ini akan menilai gaji yang relevan berdasarkan consumer price index dan garis porverty.

Setelah majlis membuat kajian, syor tersebut akan dikemukakan kepada menteri sumber manusia. Menteri pula akan membentangkan syor tersebut kepada kabinet. Jemaah menteri akan meluluskan syor yang dikemukakan oleh Majlis. Apa yang menjadi persoalan ialah, adakah kemungkinan syor Majlis akan ditolak oleh jemaah menteri? Ini adalah sesuatu yang tidak mustahil. Jemaah menteri telah diberi kuasa untuk menerima atau menolak syor yang dikemukakan. Namun demikian, sekiranya berlaku imej jemaah menteri ini akan terjejas berikutan tindakan tersebut bakal mengundang kemarahan pengundi dimana kuasa pengundi mampu menjatuhkan seseorang menteri dalam pilihan raya sebagai mana yang telah berlaku di Parlimen Sungai Siput dan Lembah Pantai pada PRU-12 yang lepas.


Berdasarkan faktor diatas, kementerian sumber manusia akan merujuk kepada kesatuan pekerja yang terbesar di negara ini untuk mendapatkan pandangan dan cadangan. Seperti kita sedia maklum, sektor swasta diterajui oleh MTUC manakala sektor awam pula diterajui oleh Cuepacs. Kedua-dua kesatuan ini jelas memperjuangkan nasib pekerja dan mempunyai banyak ahli gabungan.

Saya ingin mengulas perkaitan diantara Kesatuan PT dengan Akta ini. Kita telah menghantar memorandum kepada JPA bagi mengkaji semula gred Jawatan Pembantu Tadbir. Pihak JPA juga telah menjawab surat tersebut dengan mengatakan bahawa kajian sedang dijalankan. Jadi inilah kajian yang dimaksudkan oleh JPA.

Hanya melalui Majlis Perundingan Gaji Negara yang boleh mengubah atau menggubal sesuatu skim perkhidmatan. Berdasarkan perkara ini, saya rasa kita tidak perlu lagi mengemukakan apa-apa pertanyaan kepada JPA. Kerana telah jelas rang undang-undang ini berkaitan dengan apa yang kita mohon.

Berbalik kepada kesatuan tadi, faktor kesatuan terbesar adalah menjadi perkara penting dalam mengemukakan apa-apa cadangan kepada menteri. Kita sedia maklum bahawa cupacs merupakan gabungan besar kesatuan penjawat awam. Namun demikian, kita juga harus mengetahui berapakah bilangan ahli cuepacs mengikut jawatan. Ini kerana kita perlu mengetahui dimanakah kedudukan Pembantu Tadbir dalam rangking bilangan ahli dalam Cuepacs. Ini kerana jika kita menduduki rangking pertama, maka sudah tentu kita merupakan majoriti ahli dalam cuepacs. Maka kita berpeluang besar mengemukakan masalah yang kita hadapi. Melalui pandangan saya, saya merasakan jawatan Pembantu Tadbir ini merupakan jawatan terbanyak dalam sektor awam. Tidak ada sebarang jabatan atau kementerian yang tidak mempunyai pembantu tadbir. Dan setiap jabatan itu pula mempunyai sekurang-kurangnya 3 hingga 5 orang. Maka ada berapa banyak jabatan di Malaysia. Berbanding dengan jawatan lain, teknikal contohnya, amat terhad kepada beberapa jabatan sahaja seperti di Jabatan Kerja Raya. Medical pula lebih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, begitu juga dengan guru, lebih cenderung kepada Kementerian Pelajaran. Berbeza dengan Pembantu Tadbir yang berada di seluruh jabatan di negara ini tidak kira jabatan itu kecil atau besar tetap memerlukan pembantu tadbir dalam urusan pentadbiran.

Berdasarkan perkara diatas, saya merasakan adalah satu keperluan utama untuk menggabungkan semua pembantu tadbir dalam satu kesatuan dan kemudian kesatuan gabungan ini bergabung dalam ceupacs. Melalui gabungan ini, kesatuan pembantu tadbir akan lebih menyerlah dengan jumlah bilangan ahli yang ramai.

Sehubungan dengan itu, untuk mengekalkan kepentingan Pembantu Tadbir dalam Majlis Perundingan Gaji Negara, maka kita perlu bergabung dan menjadi satu supaya kesatuan kita ini dilihat kesatuan yang mempunyai paling ramai ahli diantara kesatuan-kesatuan gabungan dalam cuepacs. Namun dalam kementerian kesihatan sendiri masih ada yang belum menjadi ahli.

Oleh yang demikian, jika kita hendak mendapatkan sagu, maka hendaklah kita pecahkan ruyungnya. Jika kita hendak memastikan kepentingan kita diutamakan, maka bersatulah kita dalam kesatuan. Jika sebaliknya, maka kita tidak akan dapat apa-apa.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.